SEO retainer avtale

Langsiktig fokus på konverteringer og gratis (fortjent) webtrafikk

Med en SEO retainer avtale tar Nettpilot ansvar for all søkemotoroptimalisering i din bedrift.

På denne måten oursourcer du ansvaret og fritar egne ansatte for å sette seg inn i nye områder og kan la dem konsentrere seg om det de er best til.

Slik sikres konstant fokus på søkemotoroptimalisering og en faglig oppdatert og målrettet innsats – og du oppnår de beste resultatene. Vi håndterer samtidig dine Adwords kampanjer slik at innsatsen i søkemotorene koordineres og målrettes presist og synergisk. Nettpilot er sertifisert Adwords profesjonell og Google Partner, så vi jobber ikke med SEO fordi vi ikke liker Google Adwords:)

Resultatdiagram for retaineravtale
Her et eksempel på søkemotortrafikken til en kunde som igjennom hele 2013 hadde en fast avtale om SEO retainer. Blå søyler er betalt søkemotortrafikk – røde søyler er gratis organisk trafikk.

En SEO retainer avtale er en avtaleform kjent fra flere deler av kommunikasjons- og reklamebransjen. I utgangspunktet består dette i en tildeling av en fast ramme på et antall timer per måned, som vies til å løse oppgaver og utfordringer som defineres av Nettpilot og klienten i fellesskap. Fokus er på SEO og markedsføring i søkemotorer.

Ved å sette en ramme for en lengre periode kan du oppnå en bedre pris enn standard timesatser og samtidig sikres du både kortsiktig og langsiktig fokus på SEO. Du får en partner som tar ansvar og som kan legge en helhetlig plan for markedføring i søkemotorer. SEO retainer avtalen kan med fordel kombineres med en Google Adwords Optimalisering avtale.

Organiske konverteringer med SEO retainer avtale
Her et eksempel på utviklingen innen organiske konverteringer hos en kunde som igjennom hele 2013 hadde en fast avtale om SEO retainer. (samme kunde som illustrasjonen ovenfor).

En retainer avtale, er kort sagt den absolutt beste løsning hvis du har en langsiktig strategi om å markedsføre deg i søkemotorerene i et marked med hard konkurranse.

SEO vs PPC besøk
Her et nytt eksempel på søkemotortrafikken til en nåværende kunde som igjennom hele 2014 hadde en fast avtale om SEO retainer. Blå søyler er betalt søkemotortrafikk – røde søyler er gratis organisk trafikk. Vi har senket PPC kostnader og økt trafikken voldsomt via organisk. Det gir bedre samlet ROI.

SEO retainer
• Gir rabbattert tilgang til Nettpilot sine SEO verktøy.
• En løpende rammeavtale på minimum 3 måneder.
• Klienten bestemmer hva som skal fokuseres på.

Ta kontakt nå   eller se våre Priser på SEO og PPC avtaler

Har du lyst å bli bedre kjent med Nettpilot uten å forplikte deg til lange og faste avtaler, så har vi mindre oppstartspakker som gir god valuta fra første konsultasjon. Velg et av alternativene nedenfor eller les videre under boksen.
 

Våre SEO tjenester: