Søkeordsanalyse (Keyword research)

Velg søkeordene du vil skal genere søkemotortrafikk til ditt nettsted nøye med en grundig søkeordsanalyse.

Her får du litt råd og tips, men du kan også be om hjelp fra Nettpilot.

Hvis du er webansvarlig, webmaster eller webredaktør bør du ta deg god tid å finne de rette søkeordene. Valg av riktige søkeord er ikke bare viktig, det er faktisk helt avgjørende for å få et godt resultat. Mange webansvarlige tror at de ikke trenger hjelp til dette fordi de vet hvilke søkeord de ønsker å bli høyt plassert med. Dette er etter vår erfaring ikke den beste strategi.

De mest åpenbare søkeordene er vanligvis ikke de beste søkeordene for søkemotoroptimalisering. Det vesentlige er ikke at nettstedet ditt er oppført for et populært søkeord som mange folk søker etter. Det som virkelig betyr noe er at nettstedet har høy plassering for søkeord som tiltrekker målrettede besøkende som vil kjøpe noe på ditt nettsted – med andre ord – konvertere.

Hvis du ikke tar deg tid til å finne de beste søkeordene, vil du kaste bort en masse tid og penger når du optimaliserer websidene dine.

Be om hjelp til søkeordsanalyse eller les videre dersom du ikke har det travelt.

Kanskje du er typen som foretrekker å benytte termen nøkkelordsanalyse, stikkordsanalyse eller keyword research?

La oss fortsette med en vits:

How many SEO copywriters does it take to change a lightbulb, light-bulb, light_bulb, Lightbulb, Light-bulb. Light bulb, light bulb, bulb, lamp, light, eco-bulb, bulbs, fluorescent tubes?

Så er scenen satt, og du er klar over hva du går inn til.  Altså: dette handler ikke bare om å skjerpe budskaper og innhold i kommunikasjonen, men det handler om å finne frem til alle mulige varianter av de ord og termer som kan tenkes å bli benyttet av mulige kunder.

Vitsen ovenfor har florert i SEO miljøet i et stykke tid og er et glimrende uttrykk for hva som foregår i hodet på en SEO konsulent.

Uansett, er det avgjørende at du som driver et nettsted (og vi tar for gitt at ditt største ønske er å få flere besøkende og kunder), finner frem til de vesentligste søkeord som kan tenkes å bli brukt. Slik oppnår du synlighet øverst i søkeresultatene på Google, Yahoo og Bing. Her gjelder det å notere seg at det er ulike meninger om hva som er det riktige og hva som er viktige søkeord. Med vesentlige eller relevante søkeord mener vi søkeord som som er viktige for deg, din bedrift og din målgruppe, dvs.:

  1. Hvilke søkeord benyttes når og hvor av hvilke segmenter?
  2. Hvilke søkeord gir mange besøk?
  3. Hvilke søkeord gir salg/konverteringer?
  4. Hvilke søkeord gir trofaste kunder?
  5. Hvilke søkeord er konkurranseutsatte?
  6. Hvilke søkeord gir enkel vei til topplassering i søkemotorene?

Det gjelder om å differensiere og posisjonere seg i forhold til markedet, kanaler, konkurrenter og målgruppe.

Feil bruk av søkeord og søkefraser vil resultere i alt for få relevante besøk på nettsiden.
Relevante besøk er besøk som gir merverdi for både besøkende og nettstedets eier – dvs. fra ditt ståsted fører til konvertering.

Derfor har det stor betydning at man er bevisst om hva som skal skrives på nettsiden, samt at man man bruker viktige søkeord og søkefraser i innhold og tekst. Vil du øverst på Google, vil utgangspunktet for søkemotoroptimaliseringen derfor være en grundig søkeordsanalyse.

Søkeordsanalyse: Analyse av søkeord og søkefraser

Besøkstatistikken sier mye om hvilke søkeord dine brukere benytter for å finne frem til nettsiden din.
Ut fra de enkelte søkeordene kan man se hvor lenge de er på nettstedet, hvilke sider de leser, hva de finner mest interessant osv., og ultimativt hvilke søkeord som har størst sjanse for å gi salg/konverteringer/nye kunder i butikken.

En stor del av analysen går ut på å undersøke

  1. potensielle kunders kjøpssyklus og ulike stadier i søkeprosessen
  2. søketendenser, sesongsvingninger
  3. ofte brukte termer ute i søkemotorene
  4. ofte brukte termer i sosial medier

Det er lurt å få et overblikk over søkefrekvenser og konkurranseforhold på de mest relevante søkeord og fraser som man vil benytte seg av.

Det er  ikke noe poeng i å ligge øverst på søkeord og fraser som ingen benytter, eller som ikke resulterer den ønskede konvertering.  Noen ganger er det viktigste ikke å selge produkter med en gang – men å bygge merkevare. I såfall skal dette tenkes inn i strategien man bruker ved utvelgelse av søkeord.

For å finne tendenser i søkemotorer og ofte brukte termer benyttes spesielle søkeordsverktøy –  det finnes gratis verktøy og profesjonelle verktøy. Gratis verktøy kan være utmerket til sitt bruk, men har du behov for noe ekstra bør du benytte deg av et profesjonellt verktøy. Nettpilot bruker og tilbyr en del profesjonelle SEO verktøy som effektiviserer innsatsen.

Fremgangsmåte ved søkeords-analyse

Analyse av søkeord og søkefraser kan ta utgangspunkt i at en kunde presenterer en liste med viktige, prioriterte søkeord og en detaljert besøkstatistikk fra det eksisterende nettsted.

Har du ingen nettside med besøkstatistikk, finner vi i fellesskap frem til en prioritert liste over relevante søkeord.

Da utføres en tendens-analyse som går ut på at vi undersøker hvor og hvor ofte det søkes på disse søkeord og søkefraser.

Konkurranseforholdene innen de ulike søkeord og fraser vurderes og sammenlignes slik at muligheter og utfordringer kan veies opp mot hverandre. Vi kikker her f.eks på antall daglige søk på bestemte fraser og sammenligner kvaliteten på og antallet av bedriftens plassering i nåværende søkeresultater, for å se hvor man skal satse og hvor utfordringene ligger.

Den mest naturlige innen konkurranseutsatte områder vil være å lage en benchmark-analyse som settes opp i forhold til konkurrenter.

Be om tilbud på søkeordsanalyse

I første omgang ber vi deg  fortelle oss om hvilke utfordringer du jobber med. Deretter tar vi kontakt og sender et detaljert intervjuskjema som har til hensikt å kartlegge din situasjon.

Nettpilot kan utføre selve optimaliseringsjobben etterpå, eller du kan få andre til å gjøre det, evt. gjøre det selv. Dette er helt opp til deg.

Pris for kjapp søkeordsanalyse: Fra kr. 9.900,- eks mva. Leveringstid; fra 7 dager. Benyttes oftest for å få indikasjon på status i forhold til konkurranse- og markedssituasjon.
Pris for utvidet søkeordsanalyse: Kr. 19.800,-. eks mva. Leveringstid; over 30 dager. Avsluttes med prioritering av innsatsområder og skisse for tiltaksplan. Benyttes oftest som utgangspunkt for langsiktig innholdsarbeid.

 

Våre SEO tjenester: